Wie zijn wij?

Wij zijn een kleine Stichting geworteld in:

het Land van Maas en Waal, de Neder Betuwe en het Rijk van Nijmegen. 

De gronden waar Nancy Thomassen, 'Nens' is geboren en getogen, heeft gewerkt en geleefd en is lief gehad. 

 

Hoe geven we onze Stichting handen en voeten?

We zamelen geld in. Daarvoor verkopen we kleine producten op basis van de  handgemaakte  tekeningen van Nancy Thomassen. Deze zijn eventueel bewerkt of afgemaakt door haar dochters Kyra en Tamar van Neerbos.

Met behulp van een groot netwerk aan familie, vrienden en kennissen vinden onze producten hun weg. 

 

Waarom bestaan we

Bij iemand die ALS heeft vallen spieren één voor één uit. Om zo lang mogelijk zo goed mogelijk te kunnen blijven functioneren in het dagelijks bestaan,  zijn er veel aanpassingen en hulpmiddelen nodig. En deze volgen elkaar ook nog eens snel op. 

We hebben met en bij Nmogen ervaren  hoe noodzakelijk deze aanpassingen en hulpmiddelen zijn. Hierdoor kon zij thuis blijven wonen en zo lang mogelijk naar buiten blijven gaan. 

 

Waar willen we maatschappelijk aan bijdragen

Het ingezamelde geld kan worden ingezet door Stichting ALS Nederland of andere stichtingen die zorgen voor een betere levenskwaliteit en/of zorg voor ALS patiënten en hun omgeving. 

Zolang een behandeling nog niet voorhanden is, is het comfort bieden aan ALS-patiënten  en hun omgeving essentieel. Wij willen daar een steentje aan bijdragen. 

Bestuur Stichting Letters by Nens

 

  • Voorzitter: Kyra van Neerbos
  • Penningmeester: Ellen Thomassen
  • Secretaris: Lilian van Zandbrink
  • Algemeen bestuurslid: José van den Berg
  • Algemeen bestuurslid: Annebet van Gemert
  • Algemeen bestuurslid: Betty van Bodegom

 

  • Mede oprichters: Saffron Derks & Tamar van Neerbos