Bestuur Stichting Letters By Nens 

  • Voorzitter: Kyra van Neerbos
  • Penningmeester: Ellen Thomassen
  • Secretaris: Lilian van Zandbrink
  • Algemeen bestuurslid: José van den Berg
  • Algemeen bestuurslid: Annebet van Gemert
  • Algemeen bestuurslid: Betty van Bodegom
  • Oprichters: Saffron Derks & Tamar van Neerbos

Kyra krijgt van Ellen onder toeziend oog van Tamar de voorzittershamer aangereikt. Een familie Thomassen erfstuk. 

Doel

De stichting Letters by Nens heeft tot doel het inzamelen van geld ten behoeve van de ALS stichting en andere ALS stichtingen die zorgen voor een betere levenskwaliteit en/of zorg voor ALS patiënten en hun omgeving; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

Visie

De Stichting Letters by Nens beoogt om naar kunnen zoveel als mogelijk financiële middelen te generen vanuit de verkoop van producten op basis van de tekeningen van Nens. Het ingezamelde geld kan worden ingezet door de ALS stichting of andere stichtingen die zorgen voor een betere levenskwaliteit en/of zorg voor ALS patiënten en hun omgeving. 

 

Stichting ALS op de weg bijvoorbeeld heeft als doel om mensen met de ziekte ALS te ondersteunen bij het zolang mogelijk functioneren in de maatschappij en samenleving. Hiervoor zijn vaak aanpassingen en hulpmiddelen nodig die buiten de vergoeding vallen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning , zorgverzekeraar of het UWV. Denk hierbij aan een rolstoelbus of een duofiets. Soms is een hulpmiddel direct nodig en duurt de aanvraag vanuit de WMO bij de gemeente langer dan gewenst. Deze stichting kan dan tijdelijk hulp bieden.

 

Strategie

De stichting tracht haar missie uit te voeren en haar doel onder meer te bereiken door de verkoop van producten op basis van de tekeningen die handgemaakt zijn door Nancy Thomassen en eventueel bewerkt of afgemaakt zijn door haar dochters Kyra en Tamar van Neerbos.